Lakrepair logo fc

Privacybeleid van lakrepair

Wie zijn wij

Ons websiteadres is: lakrepair.nl.

Welke persoonlijke data wij verzamelen en waarom

Wij verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens om onze diensten te verbeteren en onze website effectiever te maken. De gegevens die we verzamelen, omvatten onder andere informatie zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt aan onze website en andere statistieken. We gebruiken deze gegevens om ons inzicht te geven in hoe onze website wordt gebruikt en om ons te helpen onze diensten te verbeteren.

We maken gebruik van de volgende diensten van derden om deze gegevens te verzamelen:

Als je ons via ons contactformulier contacteert, bewaren we de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres en eventuele aanvullende informatie. Deze gegevens gebruiken we enkel om je vraag te beantwoorden en we bewaren ze niet langer dan nodig is. Als je je via het formulier inschrijft voor onze nieuwsbrief, bewaren we je naam en e-mailadres om je regelmatig nieuws en updates over onze diensten te sturen. Je kunt je op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief. Wij delen je persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk vereist is.

Met wie delen we jouw data

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als we hierdoor onze diensten kunnen verbeteren. Als we samenwerken met dienstverleners, delen we enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn en we zien erop toe dat deze derde partijen zich houden aan dezelfde hoge standaard voor gegevensbescherming als wijzelf. Bij het invullen van een contactformulier delen we uw naam en e-mailadres met ons CRM-systeem om uw vraag op te slaan en op te volgen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren aan derden. Heeft u vragen over hoe wij uw persoonlijke gegevens delen, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe lang bewaren we jouw data

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld. Dit kan betekenen dat we uw gegevens bewaren gedurende de tijd dat u onze website bezoekt of gedurende een langere periode als dit wettelijk vereist is.

Welke rechten heb je over je data

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Dit omvat het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht om uw gegevens over te dragen.

Waar sturen we jouw data heen

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen in de Europese Unie. Sommige van de diensten van derden die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen en verwerken, kunnen uw gegevens mogelijk doorsturen naar servers buiten de Europese Unie. We hebben echter ervoor gezorgd dat deze diensten voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving voor gegevensbescherming en dat ze uw gegevens veilig en vertrouwelijk behandelen.

Contact informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: [e-mailadres].

Extra Informatie

Hoe beschermen we jouw data

We begrijpen dat uw persoonlijke gegevens belangrijk zijn en we doen er alles aan om ze veilig en beschermd te houden. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en om ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking van uw gegevens te voorkomen.

Onze website maakt gebruik van SSL-encryptie om ervoor te zorgen dat de informatie die u via onze website verstuurt, veilig wordt verzonden. Daarnaast hebben we onze websitebeveiliging geoptimaliseerd om hackers en andere kwaadwillende personen buiten de deur te houden.

Wettelijke openbaarmakingsvereisten van de branche

Als aanbieder van online marketing- en webdesigndiensten zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde informatie openbaar te maken. Hieronder vindt u een overzicht van deze informatie:

Identiteit van de verwerker:

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking:

Ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens:

Bewaartermijn van de persoonsgegevens:

Rechten van betrokkenen:

Autoriteit Persoonsgegevens:

Mocht u verdere vragen hebben over het privacybeleid van [bedrijfsnaam] of hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@lakrepair.nl .